Teatre Auditori Alcanar

Sala Gran

del Teatre Auditori José Antonio Valls Subirats

Aquests espais es poden llogar per fer activitats de caràcter cultural o educatiu, quan sigui possible compatibilitzar-ho amb les temporades de la programació estable del teatre i les activitats de les entitats.

  • Continueu en el tràmit. Trieu dia. Un cop comprovat que és possible el lloguer de sala, us ho comunicarem. Recordeu, una vegada aprovada la vostra sol·licitud:
  •  Per formalitzar la petició haureu de complimentar una sol·licitud d’ús mitjançant una Instància General que podeu descarregar i adreçar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcanar https://alcanar.eadministracio.cat/info o de manera presencial al registre general de l’Ajuntament d’Alcanar.
  • Si la vostra reserva és de pagament, haureu d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de l’ingrès fet en el següent compte bancari: ES02 2100 0116 4002 0000 3192 LA CAIXA, amb el concepte corresponent (empresa, entitat o associació que lloga la sala).
  • El contractant és responsable de complir la normativa de l’auditori i de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les i assumirà el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material cedit.
Localitats

394

Horari

En funció esdeveniment

Disponibilitat

De dimarts a diumenge

Recursos disponibles

Projector
Pantalla de projecció

Disponible per

Entitats d’Alcanar

Reserva tancada