Teatre Auditori Alcanar

Facturació Proveïdors

El Teatre Auditori d’Alcanar donant compliment a la normativa vigent només acceptarà la tramesa de factures electròniques dels seus proveïdors.
[La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic]

Per a la creació de les factures electròniques hi ha diferents opcions:

  • Les aplicacions gratuïtes FACTURA·E desenvolupada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i l’aplicació B2BROUTER. Aquestes plataformes permeten la creació i enviament gratuït de factures electròniques a Administracions Públiques però requereix de signatura electrònica reconeguda.

https://www.facturae.gob.es

https://www.b2brouter.net/es/ca

  • La solució gratuïta PIMEFACTURA, desenvolupada i mantinguda per PIMEC, que permetrà la creació i enviament de les factures electròniques sense necessitar una signatura electrònica reconeguda.

https://www.pimefactura.net

Per a l’enviament de les factures electròniques s’haurà de fer a través de l’e-Fact:

Enviar les factures electròniques generades prèviament amb qualsevol altre programa o plataforma de pagament a través de la bústia de factures electròniques e-Fact del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Teniu l’enllaç a la pàgina de l’ajuntament d’Alcanar.

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

Per a la correcta tramitació d’una factura electrònica mitjançant aquestes plataformes cal informar sempre de les següents dades:

Identificació: Codi DIR

Oficina contable: L01430043

Órgano gestor: L01430043

Unidad tramitadora:L01430043

Els codis DIR3 són tres codis que s’assignen respectivament a: Òrgan gestor, Unitat  Tamisadora i Oficina comptable d’una entitat pública. I són obligatoris per a poder emetre una factura electrònica a l’Administració Pública.

Nota important: En totes les factures electròniques s’ha de fer constar:

  • Núm. de compte bancari a més de les dades fiscals.

Per qualsevol dubte i/o aclariment:

Dept. de Comptabilitat de l’Ajuntament d’Alcanar

Tel. +34 977 73 20 13