Teatre Auditori Alcanar

Sala Menuda

del Teatre Auditori José Antonio Valls

Aquests espais es poden llogar per fer activitats de caràcter cultural o educatiu, quan sigui possible compatibilitzar-ho amb les temporades de la programació estable del teatre i les activitats de les entitats.

  • Continueu en el tràmit. Trieu dia. Un cop comprovat que és possible el lloguer de sala, us ho comunicarem. Recordeu, una vegada aprovada la vostra sol·licitud:
  •  Per formalitzar la petició haureu de complimentar una sol·licitud d’ús mitjançant una Instància General que podeu descarregar i adreçar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcanar https://alcanar.eadministracio.cat/info o de manera presencial al registre general de l’Ajuntament d’Alcanar.
  • Si la vostra reserva és de pagament, haureu d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de l’ingrès fet en el següent compte bancari: ES02 2100 0116 4002 0000 3192 LA CAIXA, amb el concepte corresponent (empresa, entitat o associació que lloga la sala).
  • El contractant és responsable de complir la normativa de l’auditori i de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les i assumirà el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material cedit.
Localitats

60

Horari

De 09.00h a 21.00h

Disponibilitat

De dimarts a divendres

Recursos disponibles

Projector
Pantalla de projecció

Disponible per

Tothom que ho solicite

Podeu triar múltiples franges de temps arrossegant la selecció inicial.
En dispositius mòbils, heu de mantenir la pulsació durant 3 segons sobre una franja per iniciar la selecció.